Köpvillkor

Tillämplighet
avea.se köpvillkor gäller från och med 2023-12-17 och ersätter eventuellt tidigare publicerade köpvillkor.

Prissättning
Priserna på avea.se hemsida uppdateras kontinuerligt, priserna anges inklusive moms och är angivna i lokal valuta.

Betalning
Vi samarbetar med Klarna och använder deras butikslösning Klarna Checkout (villkor för betalning med klarna: https://www.klarna.com/se/villkor)

Betalmetoder som vi erbjuder i butiken:

  • Kortbetalning
  • Fakturabetalning (14dagar)
  • Direktbetalning
  • Swish
  • Delbetalning

Fraktkostnad
Fast pris: endast 169kr per beställning oavsett storlek.

Leverans
Beställningar mottagna före klockan 12:00 avseende lagerhållna produkter skickas normalt samma dag. Beställningsbekräftelse skickas endast med e-post till den e-postadress som angivits vid köpet.

Beräknad leveranstid anges i butiken vid respektive fraktmetod. Vid stora högtider och s.k. "röda dagar", tänk på att beställa i god tid då leveranser vanligtvis tar något längre tid vid dessa tillfällen.

Undantagsvis kan leveransförseningar inträffa från våra leverantörer. I dessa fall meddelas kund utan dröjsmål ny leveranstidpunkt. Kunden har då rätt att häva köpet.

Restnotering
Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela beställningen till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till avea.se debiteras en avgift om f.n. 390 kr inklusive moms för att täcka avea.se omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, avea.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ångerrätt vid distansavtal
Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att kontakta oss först. Återbetalning sker normalt inom 1-2 veckor efter det att vi återfått produkten och fått korrekta kunduppgifter.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick, (hälsokost, kostillskott m.fl. måste vara oöppnade då de är klassificerade som medicintekniska produkter samt som livsmedel). Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från avea.se). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. avea.se tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Ångerätten gäller ej för hygienartiklar.

Vi följer gällande EU direktiv vid ångerrätt och retur av varor.

Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer skall den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! avea.se åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Vid felleveranser och godkända reklamationer ersätter vi dig för eventuella fraktkostnader senast inom 30 dagar. Gäller då returen är genomförd inom 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står avea.se kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation skall felbeskrivning fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger avea.se rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

avea.se kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 300 kr (inklusive moms) för att täcka avea.se omkostnader för returen.

Då avea.se bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Vid reklamation av läkemedel tar avea.se emot och hanterar den information och de läkemedel som konsumenten lämnar till avea.se.

Transportskada
Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till transportören samt till avea.se via e-post, [email protected]. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till transportören samt till avea.se enligt ovan.

Ansvar för fel
Föreligger fel som avea.se ansvarar för, åtar sig avea.se att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för avea.se. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

avea.se ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. avea.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Teknisk support och användarstöd
För teknisk support och/eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel på vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. avea.se kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.

Integritetspolicy
avea.se respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte använda den här webbplatsen.

Personuppgifter
avea.se kommer inte att samla in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att kunna besvara dina frågor eller uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. avea.se kan använda den här informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. avea.se har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

Information som samlas in automatiskt
avea.se kan samla in information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.

Cookies
När du visar den här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här webbplatsen, kan vi lagra information på din dator i form av en ”cookie”. Med hjälp av den här informationen kan vi mäta webbplatsens aktivitet och skräddarsy informationen efter dina individuella preferenser. Cookies kan visa tid och varaktighet för besöket, vilka sidor du besöker på våra webbplatser samt vilken webbplats som refererade dig till vår webbplats. Målet är att spara tid åt dig och göra besöket mer meningsfullt.

Du kan ställa in datorn så att den blockerar cookies. Det innebär dock att avea.se inte kan garantera att alla områden på vår webbplats fungerar som avsett. Hur du bär dig åt för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om de här funktionerna i instruktionerna eller på hjälpskärmen för webbläsaren.

Registrerade varumärken
Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på avea.se hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Vid beställning skickas ett beställningserkännande via e-post. Avvikelser mellan beställningserkännande samt priser och leveransvillkor kan förekomma.

Beställningar lagda av företag:
Vi erbjuder inte öppet köp för företag.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. avea.se förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Sedvanlig kreditprövning görs och avea.se förbehåller sig rätten att neka ordrar. Från och med den 1 januari 2011 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. hårdare krav vid kreditupplysning av privatpersoner. Lagen innebär att vi tar en kreditupplysning i samband med att ert personnummer registreras vid köp mot faktura. Förfrågningarna blir ej registrerade och försvårar därmed ej för dig som konsument i samband med framtida kreditansökningar.

avea.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer med privatpersoner.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls